Nylander kandiderar i riksdagsvalet 2023

21.04.2022

Statssekreterare Mikaela Nylander nomineras till kandidat i riksdagsvalet 2023 på SFP i Nylands kretsmöte

- Under de tre år som gått sedan riksdagsvalet 2019 har jag noggrant övervägt olika alternativ för framtida engagemang. Mitt beslut att kandidera i riksdagsvalet 2023 har mognat sakta men säkert. För mig är samhällsengagemanget fortfarande det mest meningsfulla och naturliga alternativet. Att fungera som riksdagsledamot är ett oerhört viktigt och värdefullt förtroendeuppdrag, säger Mikaela Nylander.

- Den kunskap och insikt i samhällsfrågor jag har från olika nivåer av beslutsfattande behövs nu då det finländska samhället står inför stora förändringar och utmaningar. Jag vill bidra till framtidsinriktade och människonära lösningar på våra problem. Vi behöver nu framför allt framtidstro och tilltro till att vi klarar oss, konstarerar Nylander.

- Vi ska satsa på välmående, psykisk ohälsa kostar oss miljardbelopp årligen. Satsningar på utbildning är det bästa sättet att skapa jämlika förutsättningar för alla. Satsningar på forskning och innovationer skapar arbetsplatser och möjliggör förändringar som beaktar också klimatkrav. Vi kommer också att behöva arbetsrelaterad invandring, vår välfärd står och faller på tillgången till utbildad arbetskraft, säger Nylander.

- Kampen om de nyländska SFP-mandaten kommer att vara hårdare än någonsin detta val. Det är med stor beslutsamhet och kämparglöd jag går in för att vinna de nyländska väljarnas förtroende, säger Nylander.

Mikaela Nylander arbetar sedan augusti 2021 som statssekreterare för justitieminister Anna-Maja Henriksson. I kommunalvalet i juni 2021 och i välfärdsområdesvalet i januari 2022 var Nylander valens röstmagnet. I välfärdsområdesvalet samlade Nylander dessutom näst mest röster i hela landet proportionellt sett. Nylander var riksdagsledamot under åren 2003-2019 och fungerade som ordförande för Svenska riksdagsgruppen under åren 2011-2015.